APTEKA INTERNETOWA

Facebook

Multi Test do wykrywania narkotyków w moczu * 1 sztuka Zobacz większe

Domowe Laboratorium
Multi Test - wykrywający narkotyki w moczu
1 sztuka

9041351

Wyrób medyczny do samokontroli - jednorazowy domowy test zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania w moczu amfetaminy, kokainy, morfiny, heroiny, marihuany i haszyszu.

Test wieloparametrowy, składa się z 4 pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie, każdy pasek odpowiada za wykrycie innego narkotyku w moczu

Więcej szczegółów

25,39 zł brutto

Szczegółowe informacje o produkcie

Skład

Opakowanie MultiTEST narkotykowy z moczu zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania:

 • 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 test i 1 środek pochłaniający wilgoć

 • 1 instrukcję używania wyrobu

Działanie

MultiTEST narkotykowy z moczu składa się z 4 pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy z tych pasków jest niezależnie działającym testem, w który narkotyk lub jego metabolit zawarty w badanym moczu wchodzi w odpowiednie reakcje immunologiczne z substancjami aktywnymi (barwny koniugat narkotyku lub jego metabolitu i koniugat przeciwciała skierowanego przeciwko narkotykowi lub jego metabolitowi ze złotem koloidalnym), które zostały naniesione na membranę w procesie produkcji testu.
W przypadku, gdy dany narkotyk lub jego metabolit jest obecny w badanym moczu, na pasku testowym pojawia się tylko jeden barwny prążek. W przypadku, gdy dany narkotyk lub jego metabolit nie występuje w badanym moczu, na pasku testowym pojawiają się dwa barwne prążki.

Sposób użycia wyrobu medycznego

 1. Przed wykonaniem badania:

 • Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika.

 • Mocz może być pobrany o dowolnej porze dnia.

 • Jeśli jednak badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48 godzin w

 •  chłodziarce (temperatura 2 - 8°C). Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić na pół godziny w temperaturze pokojowej.

 • Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

 • Podczas zanurzania testu w moczu należy zwrócić uwagę, aby: nie dotykać moczu plastikową obudową - testu nie wolno zanurzać w moczu za głęboko, tzn. nie wolno

  zanurzać powyżej dolnej krawędzi plastikowej obudowy, test był zanurzony w moczu na tyle długo (zwykle wystarcza 15 sekund), aby pojawiły się prążki kontrolne w okienkach wynikowych, badany mocz nie dostał się bezpośrednio do okienek wynikowych testu.

 1. Wykonanie badania:

 • Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć test chwytając za jego górną część. Zwrócić uwagę, aby nie dotykać palcami okienek wynikowych testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

 • Zdjąć plastikową osłonę z panelu pasków testowych. Zanurzyć w badanym moczu wystające z obudowy paski testowe tak, aby nie dotknąć powierzchni moczu dolną krawędzią plastikowej obudowy testu.

 • Panel pasków testowych należy zanurzyć w moczu i trzymać w nim ok. 15 sekund, do momentu pojawienia się prążków kontrolnych C w  okienkach wynikowych dla poszczególnych pasków testowych.

 • Gdy pojawią się prążki kontrolne, wyjąć panel testowy z moczu i umieścić test na poziomej powierzchni.

 • Wynik odczytywać niezależnie dla każdego narkotyku po 5 minutach od momentu zanurzenia panela pasków testowych w moczu.

 • Nie brać pod uwagę wyników otrzymanych po czasie dłuższym niż 8 minut.

 • Po upływie 8 minut intensywność barwy prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.

 1. Interpretacja wyników testu:

 • Wynik dodatni: Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T. W badanym moczu stwierdza się obecność narkotyku  lub jego metabolitu.

 • Wynik ujemny: Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub mocniejsza niż prążka kontrolnego. Jednak, jeśli pojawi się jakikolwiek ślad prążka testowego, to wynik testu należy interpretować jako ujemny. W badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku lub jego metabolitu.

 • Wynik nieważny: Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek. Badanie należy powtórzyć używając nowego testu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

 • Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
 • Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2 - 30°C. Nie zamrażać.
 • Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
 • Nie używać testu w przypadku, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
 • Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
 • Zużyty test usuwać jak każdy inny odpad domowy.
 • Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nie należy podejmować żadnych decyzji o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Producent

HYDREX
Tomasza Zana 4
Warszawa