APTEKA INTERNETOWA

Facebook

Apapa Forte * zawiesina dla dzieci 0,04 g * 150 ml Zobacz większe

Apap Forte
zawiesina dla dzieci 0,04 g
150 ml

6502852

Apap dla dzieci Forte to lek należący do grupy leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych, które zmniejszają gorączkę oraz działają przeciwbólowo w przypadku bólu o małym i umiarkowanym nasileniu.

Więcej szczegółów

24,82 zł brutto

Szczegółowe informacje o produkcie

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Apap dla dzieci Forte:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Apap dla dzieci Forte.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Apap dla dzieci Forte:

 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby (w tym Zespół Gilberta lub zapalenie wątroby);
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych);
 • jeśli pacjent jest odwodniony lub przewlekle niedożywiony;
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
 • jeśli pacjent stosuje inne leki wpływające na czynność wątroby;
 • jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol, gdyż to może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby;
 • jeśli u pacjenta z astmą oskrzelową występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy.


Przyjmowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Instrukcja stosowania:

 • Apap dla dzieci FORTE przeznaczony jest do stosowania doustnego;
 • Dobrze wstrząsnąć przed użyciem;
 • Nakrętka butelki jest zabezpieczona przed otwarciem przez dziecko. Aby otworzyć, naciśnij nakrętkę i jednocześnie przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara;
 • Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami;
 • Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Należy pamiętać, że większe dawki niż zalecone mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.
Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Informacja o wieku dziecka w obrębie każdej grupy wagowej jest tylko orientacyjna.
Przykłady dawkowania 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin :

 

Masa ciała Pojedyncza dawka paracetamolu (co 6 godzin) Objętość pojedynczej dawki leku (co 6 godzin) Maksymalna dawka dobowa mg paracetamolu Maksymalna dobowa objętość leku
Do 7 kg Do 100 mg Do 2,5 ml 400 mg 10 ml
8 do 10 kg 120 do 150 mg 3 do 3,75 ml 600 mg 15 ml
11 do 15 kg 165 do 225 mg 4 do 5,5 ml 900 mg 22,5 ml
16 do 22 kg 240 do 330 mg 6 do 8,25 ml 1320 mg 33 ml
23 do 30 kg 345 do 450 mg 8,5 do 11,25 ml 1800 mg 45 ml
31 do 40 kg 465 do 600 mg 11,5 do 15 ml 2400 mg 60 ml
Więcej niż 41 kg 615 do 1000 mg 15,25 do 25 ml 3000 mg (do 50 kg)/ 4000 mg
(więcej niż 51 kg)
75 ml/ 100 ml

 


5 ml zawiesiny doustnej = 200 mg paracetamolu

Inaczej ta zawiesina doustna może być podawana w następujący sposób:

 

Wiek dziecka Objętość dawki Jak często (w ciągu 24 godzin)
3 – 6 miesięcy 1,5 ml 4 razy
6 – 24 miesięcy 3 ml 4 razy
2 – 3 lata 4,5 ml 4 razy
4 – 6 lat 6 ml 4 razy
7 – 9 lat 9 ml 4 razy
10 – 12 lat 12,5 ml 4 razy

 


Nie wolno stosować leku Apap dla dzieci Forte u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

Inne leki a Apap dla dzieci Forte
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku:

 • innych leków zawierających paracetamol, takich jak na przykład leki stosowane w leczeniu grypy;
 • warfaryny lub acenokumarolu (doustne leki przeciwzakrzepowe stosowane, aby „rozrzedzić” krew);
 • glikopironium i propanteliny (leki przeciwcholinergiczne mogące zmniejszyć wchłanianie paracetamolu);
 • doustnych środków antykoncepcyjnych;
 • fenytoiny, fenobarbitalu, prymidonu i lamotryginy (leki stosowane w leczeniu padaczki);
 • chloramfenikolu (antybiotyk);
 • izoniazydu i ryfampicyny (leki stosowane w leczeniu gruźlicy);
 • metoklopramidu i domperydonu (leki przyspieszające opróżnianie żołądka);
 • probenecydu (lek stosowany w leczeniu dużego stężenia kwasu moczowego we krwi (dny moczanowej));
 • propranololu (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia);
 • kolestyraminy (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu);
 • zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS).

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, czy myśli, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą celem uzyskania porady przed przyjęciem tego leku.
Apap dla dzieci Forte może być stosowany w ciąży tylko po uważnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka. W takim przypadku, zalecane jest dokładne przestrzeganie dawki i czasu trwania stosowania.
W trakcie ciąży, paracetamolu nie należy stosować przez długi czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami.
Apap dla dzieci Forte w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, APAP dla dzieci FORTE może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak: obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności, czy spadek ciśnienia krwi.
Często (może wystąpić u1 na 10 pacjentów):

 • umiarkowana senność;
 • nudności;
 • wymioty.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy;
 • senność;
 • zdenerwowanie;
 • uczucie palenia w gardle;
 • biegunka;
 • ból brzucha (w tym skurcze i zgaga);
 • zaparcie;
 • ból głowy;
 • nasilone pocenie;
 • zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze).

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaczerwienienie skóry.

Bardzo rzadko (może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym);

− u pacjentów predysponowanych, skurcz oskrzeli.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przechowywanie
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem.
Przechowywać w miejscu niewidocznych i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie butelki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Zawiesina doustna powinna zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia
butelki.

Składniki
Substancją czynną leku jest paracetamol.
Pozostałe składniki to: Kwas cytrynowy jednowodny, Sodu cytrynian, Sacharoza, Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) , Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) , Guma ksantan, Woda oczyszczona, Aromat pomarańczowy (Aromaty naturalne, Aromaty sztuczne, Etanol, Butylohydroksyanizol (E 320)).