APTEKA INTERNETOWA

Facebook

Valinger tabl.powl. 25 mg x2 tabletek Zobacz większe

Valinger
tabletki powlekane
25 mg
2 tabletki

3423564

Leczenie mężczyzn z zaburzeniem wzwodu (impotencji).

Więcej szczegółów

3,79 zł brutto

Szczegółowe informacje o produkcie

Leczenie mężczyzn z zaburzeniem wzwodu (impotencji).

Sposób użycia

Zalecana dawka to 25mg (1 tabletka). Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

Leku Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Lek Valinger pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem ponudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych osób, ale zazwyczaj wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku może nastąpić później jeśli zostanie on przyjęty razem z obfitym posiłkiem.

Jeśli po zażyciu leku Valinger nie dochodzi do wzwodu lub czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Ostrzeżenia

Leku Valinger nie należy stosować:

- w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu,

- jeśli pacjent przyjmuje azotany, gdyż ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z tych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi; leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("bólu w klatce piersiowej"). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), gdyż ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

- jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak lek Valinger, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

- jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem lub wątrobą.

- jeśli pacjent miał niedawno udar lub zawał serca lub jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

- jeśli u pacjenta występują niektóre, rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki).

- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. / Pozostałe składniki: rdzień tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, otoczka: hypromeloza (2910;6 mPa·s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).