APTEKA INTERNETOWA

Facebook

CONTROLY Ciśnieniomierz Rodzinny
Model B02

9085469

Ciśnieniomierz Rodzinny B02 jest w pełni automatycznym naramiennym aparatem do pomiaru ciśnienia krwi u osób dorosłych. Umożliwia szybki i wiarygodny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi oraz pulsu za pomocą metody oscylometrycznej. Aparat oferuje zatwierdzoną klinicznie dokładność i został zaprojektowany w sposób przyjazny dla użytkownika.

Więcej szczegółów

85,50 zł brutto

Szczegółowe informacje o produkcie

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Skonsultuj się z lekarzem w przypadku wątpliwości dotyczących ciśnienia krwi i jego pomiaru.

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia u noworodków i niemowląt.

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia u kobiet w ciąży. To urządzenie nie może być używane razem z urządzeniem chirurgicznym wysokiej częstotliwości.

Zastrzeżenia

• Tylko wykwalifikowany personel medyczny może dokonać interpretacji wyników pomiaru ciśnienia krwi.

• Urządzenie NIE zastępuje regularnej kontroli lekarskiej.

• Zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem w sprawie używania aparatu.

• Odczyty pomiaru ciśnienia krwi uzyskane przy użyciu tego urządzenia powinny być zweryfikowane przed przepisaniem lub wprowadzaniem jakichkolwiek leków do kontroli nadciśnienia tętniczego. W żadnym wypadku nie należy zmieniać dawek leków przepisanych przez lekarza.

• Aparat jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Skonsultuj z lekarzem możliwość pomiaru u dzieci.

• W przypadku występowania nieregularnego tętna (arytmii), wynik pomiaru dokonanego tym aparatem należy skonsultować z lekarzem.

• Zapoznaj się z częścią „Ważne informacje dotyczące ciśnienia krwi i jego pomiaru”. Zawiera ona ważne informacje dotyczące zmian ciśnienia krwi i pomoże w uzyskaniu najlepszych wyników.

UWAGA!

• Aparat ten składa się z delikatnych części elektronicznych. Podczas korzystania z ciśnieniomierza unikaj urządzeń będących źródłem silnych pól elektromagnetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie (np. telefonu komórkowego, kuchenki mikrofalowej). W przeciwnym razie może dojść do przekłamania wskazań.

• Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli pojawi się jakakolwiek nieprawidłowość w pracy aparatu, skontaktuj się z serwisem.

Ostrzeżenia:

1. Zbyt częste pomiary ciśnienia mogą być szkodliwe dla pacjenta z uwagi na zakłócenia przepływu krwi.

2. Nie zakładaj rękawa na ranną lub chorą rękę.

3. Nacisk wywoływany przez napompowany mankiet może czasowo spowodować utratę lub zmniejszenie funkcjonalności innych urządzeń medycznych, używanych w tym samym czasie na tym samym ramieniu.

Przeciwwskazania

Używanie tego aparatu u pacjentów będących podczas dializoterapii lub stosujących leki przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe lub sterydowe może powodować wewnętrzny krwotok.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• Ostrzeżenie: Aparat ten zawiera delikatne części elektroniczne. Podczas korzystania z ciśnieniomierza unikaj urządzeń będących źródłem silnych pól elektromagnetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie (np. telefonu komórkowego, kuchenki mikrofalowej). W przeciwnym razie może dojść do przekłamania wskazań.

• Ostrzeżenie: Nie wolno używać mankietów, zasilaczy sieciowych lub baterii o parametrach innych niż podane w specyfikacji technicznej.

• Ostrzeżenie: Do zasilania nie używać baterii i zasilacza sieciowego jednocześnie.

• Ostrzeżenie: Urządzenie może wskazywać nieprawidłowe wyniki, jeżeli było przechowywane w temperaturze lub wilgotności poza zakresem określonym w specyfikacji technicznej.

• Oddzielny zasilacz sieciowy przeznaczony do podłączenia interfejsu USB monitora nie został oceniony zgodnie z normą EN 60601-1. Bezpieczeństwo produktu należy ponownie ocenić, gdy jest zasilane oddzielnym zasilaczem sieciowym.

• Ostrzeżenie: Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas. • Ostrzeżenie: Użytkownik powinien sprawdzić przed pomiarem, czy aparat jest bezpieczny w użyciu oraz czy działa prawidłowo.

• Ostrzeżenie: Nie są dozwolone jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.

• Ostrzeżenie: Urządzenia nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych mieszanek znieczulających zawierających powietrze, tlen lub tlenek azotu.

• Ostrzeżenie: Urządzenia nie wolno naprawiać podczas dokonywania pomiaru u pacjenta.

• Ostrzeżenie: Osobą przewidzianą do obsługi urządzenia jest pacjent. Funkcje pomiaru ciśnienia krwi i pulsu mogą być bezpiecznie używane przez pacjenta. Rutynowe czyszczenie urządzenia oraz wymiana baterii mogą być wykonane przez pacjenta.

• Środki ostrożności: W celu uniknięcia ryzyka przypadkowego uduszenia należy przechowywać aparat z dala od dzieci i nie owijać wokół szyi przewodu powietrza znajdującego się przy mankiecie.

• Środki ostrożności: W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy je przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

• Środki ostrożności: Materiał użyty w mankiecie i przewodzie powietrza nie zawiera lateksu. 

• Środki ostrożności: Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę czy leczenie. Nietypowe wartości zmierzone aparatem powinny być zawsze skonsultowane z lekarzem. Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie zmieniać przepisanego przez lekarza dawkowania leków. • Środki ostrożności: Wartość zmierzonego pulsu nie służy do sprawdzania częstotliwości działania rozrusznika serca.

• Środki ostrożności: W przypadku występowania nieregularnego tętna (arytmii), wynik pomiaru dokonanego tym aparatem powinien być skonsultowany z lekarzem.

Uwaga: W celu uzyskania jak największej dokładności aparatu, zaleca się korzystanie z niego w odpowiedniej temperaturze otoczenia i wilgotności powietrza, określonej w specyfikacji technicznej.

Uwaga: Mankiet jest częścią zużywalną i dodatkową. W przypadku problemów z użytkowaniem, ustawieniem lub obsługą urządzenia należy skontaktować się z serwisem.